Hakkımızda
Enformatik Nedir?

Enformatik, her yönüyle insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan bilginin, nasıl üretildiği, iletildiği ve kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır.
 

Enformatik, bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflanması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemlerin ve teknolojiyle ilgili uygulamaların ve araştırmaların yapıldığı disiplinler arası bir bilim dalıdır.

Öncelikle üretilecek bilgi sisteminin ne olduğu, nasıl tasarlanacağı ve daha sonra da bu tasarımın ne ile gerçekleştirileceği belirlenmek suretiyle, tam, eksiksiz ve kullanışlı bilgi sistemleri üretmeyi hedefler. Misyonumuz
 

Enformatik Bölümü üniversitemizin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojilerinin öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve gerçekleştirmektir. Böylece bilişim teknolojilerini etkili kullalnan akademik ve mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirme yolunda eğitim öğretime yüksek düzeyde katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. 


Vizyonumuz

 

Bilgi teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini arttıran, çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetini ve kişisel gelişimlerini esas alan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir bölüm olmaktır.


Temel İlkelerimiz
 

1)Disiplinlerarası yaklaşım,
2)Bilişim sektörünün ihtiyacına duyarlılık, 
3)Bilginin paylaşımına özen gösterme, 
4)Etik ilkelere bağlılıktır.